Βιομηχανικά Νέα

Είναι το οξείδιο του ασβεστίου στερεό;

2023-04-10

Calcium oxide appears as an odorless, white or gray-white solid in the form of hard lumps. A strong irritant to skin, eyes and mucous membranes. Used in insecticides and fertilizers. Calcium oxide is a member of the class of calcium oxides of calcium and oxygen in a 1:1 ratio.